Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

    Karelian Talotekniikka Oy
    Pankakoskentie 22
    80130 Joensuu
    puh. 010 323 5802
    Y-tunnus: 2697280-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

    Iikka Paajanen
    +35810 3235801

3. Rekisterin nimi

Karelian Talotekniikka Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Karelian Talotekniikka Oy:n asiakasrekisterin avulla ylläpidetään asiakassuhteita, kontrolloidaan tilausten toimitusta ja laskutusta. Henkilötietolaki (523/1999 8 §)

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä tallennamme seuraavat tiedot:

    Nimi
    Osoitetiedot
    Puhelinnumero
    Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas joko:

    tilaa tuotteita KarelianStore-kauppapaikasta
    osallistuu KarelianStore-kauppapaikassa olevaan kilpailuun/arvontaan
    tilaa KarelianStore-uutiskirjeen tai
    rekisteröityy KarelianStore:n kanta-asiakkaaksi kauppapaikassa

7. Tietojen luovutus ulkopuolisille ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Asiakastietojen tallennukseen käytämme tarkkaan valikoitujen toimittajien ohjelmistoja. Osa näistä toimittajista sijaitsee EU alueen ulkopuolella. Tällaisia toimittajia ovat mm.

Google, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Karelian Talotekniikka Oy:n käytössä olevat tietojärjestelmät ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Karelian Talotekniikka Oy:n työntekijöillä ja Karelian Talotekniikka Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja eri käyttöoikeustasojen mukaisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla.

Scroll to Top